Rauman Dansseor ry
Tanssiurheilun erikoisseura
Lavatanssit
Linkit
Lavatanssit

Lavatanssiksi kutsutaan tanssilavoilla ja -paikoissa tapahtuvaa tanssimista ja niissä erityisesti harrastettavia tanssityylejä.

Suomessa yleisimpiä lavatansseja ovat foksi (foxtrot), tango, valssi, humppa ja hidas valssi. Lisäksi lavatansseissa soitetaan yleensä kerran pari vanhempia perinteisiä tanssilajeja, esim. jenkka, polkka ja masurkka.

Nykyisin lavojen tanssiohjelmistoon kuuluvat myös rock'n'swing-tanssit
.
Rock'nswing-tansseilla eli kädenalitansseilla tarkoitaan yleisnimityksenä seuraavia lavoilla tanssittavia tansseja: jive
, fusku (käytetään myös nimitystä lavajive), bugg ja boogie woogie, lindy hop, discoswing (käytetään myös nimiä disco-jive tai samba-jive).
Näistä tansseista käytetään myös nimityksiä jenkkitanssit tai rokkitanssit.

Näiden lisäksi lavoilla tanssitaan myös latinalaistansseja 
eli "lattareita", kuten samba, rumba (bolero) ja cha cha cha. Näistä rumba ja cha cha cha ovat paikallaan tanssittavia tansseja. Sambaa tanssitaan perinteisemmin lavaa kiertäen.

Lavatansseissa ei ole kirjoitettuja sääntöjä siitä, mitä tanssilajia mihinkin kappaleeseen tanssitaan. Tästä syystä onkin tyypillistä, että eri parit tanssivat samaan aikaan eri lajeja, ja tanssipari voi jopa vaihtaa tanssittavaa tanssia kesken kappaleen. Esimerkiksi foksia ja fuskua tanssitaan tyypillisesti samaan aikaan, mahdollisesti joku saattaa tanssia jiveä, boogie woogieta tai lindy hoppiakin samaan aikaan. Monista tansseista onkin sekä vartalokontakti- että kädenaliversio, joissa usein askelten rytmitys pysyy samana. Tällaisia pareja ovat esimerkiksi foksi ja fusku, ja polkka ja swingpolkka.


Suomalaisilla tanssilavoilla vallitsevat kirjoittamattomat mutta suhteellisen tiukat säännöt, joihin on hyvä tutustua etukäteen. Eri tanssipaikoille syntyy kuitenkin omiakin käytänteitä, joihin pääsee sisälle helpoiten käymällä itse paikalla muutaman kerran.